Olof Thoors

Senior Konsult

Grundare till Soco Sverige AB och en mycket erfaren teststrateg som har implementerat testfunktioner och testorganisationer inom större bolag. Vidare har han bred erfarenhet av att göra mognadsanalyser och komma med rekommendationer och vägledning till företagsledningar för att effektivisera sitt QA arbete samt förkorta "time to market".