Tjänster

I SOCO Sverige tänker vi kvalitet genom hela livscykeln och erbjuder marknadens främsta experter.

Alla våra experter är högt uppskattade hos våra kunder och ger skäl för vårt höga anseende i branschen. Vi tänker alltid utanför vår uppdragsbeskrivning och gör det lilla extra som kunderna uppskattar.

Vi strävar efter en exceptionell social talang i kombination med ett attraktivt kompetens inom hela livscykeln. Har ditt företag börjat prata om Zero touch Automation, AI led QA, Smart QA etc!?